Aktiivinen oppiminen on paras opiskelustrategia

aktiivinen oppiminen

Artikkelin otsikko voi kuulostaa röyhkeältä, eikä se ole tarkoitukseni. Haluan vain sanoa, että opiskelustrategioita ja niiden tehokkuutta on tutkittu jo yli sata vuotta, ja nykyisen tietämyksen valossa otsikko pitää paikkaansa. Aktiivinen oppiminen todella on yksi tehokkaan opiskelun kulmakivistä.

Mitä on aktiivinen ja passiivinen oppiminen?

Ihan ensin on hyvä selvittää, mikä on aktiivinen oppiminen tarkoittaa. Parhaiten sen ymmärtää vertaamalla aktiivista ja passiivista opiskelua toisiinsa.

Niiden eroavaisuus kumpuaa pohjimmiltaan kahdesta eri käsityksestä siitä, miten oppiminen tapahtuu.

Passiivisessa oppimisessa aivot nähdään pesusienenä, jonka päälle kaadetaan tietoa ja oletetaan, että se tieto vain imeytyy aivoihin automaattisesti diffuusion lailla. Näin ollen passiivista opiskelua edustaa muun muassa oppikirjan ja muistiinpanojen lukeminen sekä videoiden katsominen.

Lue lisää: 6 vinkkiä tehokkaampaan lukemiseen ja nopeampaan oppimiseen

Aktiivisessa oppimisessa ymmärretään, että aivoihin jäävä muistijälki on sitä vahvempi, mitä enemmän aivot käyttävät tietoa. Aktiivisessa oppimisessa ei siis pelkästään omaksuta uutta tietoa, vaan myös harjoitellaan jo aiemmin opittua. Aktiivista oppimista on esimerkiksi tehtävien tai vanhojen kokeiden teko ja muistikorteilla harjoittelu.

Lue myös: Miten muisti toimii osa 4: Mieleen palauttaminen

Mitä tiede sanoo?

Tähän mennessä oletkin jo varmasti huomannut, kumpi käsitys oppimisesta on minun mielestäni oikea. Mutta onneksi sinun ei tarvitse vain sokeasti luottaa minun sanaani, vaan esittelen myös joitakin tutkimustuloksia kantani perustelemiseksi.

Roedigerin ja Karpicken 2006 julkaistussa klassisessa tutkimuksessa tutkittiin, kuinka aktiivinen ja passiivinen opiskelu eroaa toisistaan. Siinä opiskelijoille annettiin tekstipätkä, joka heidän piti opiskella. Testattavat jaettiin kahteen ryhmään:

  1. Ryhmä luki tekstin ja sitten yritti oman muistinsa varassa kirjoittaa ylös kaiken, mitä siitä muisti (aktiivinen oppiminen). Muistelemiseen vaadittu aika kirjattiin ylös.
  2. Ryhmä luki tekstin ja sai yhtä paljon aikaa kerrata tekstiä, mutta muistelun sijaan he lukivat sitä uudestaan (passiivinen oppiminen).

Sitten opiskelijoiden mustia testattiin joko 5 minuutin, 2 päivän tai viikon päästä.

Tässä tulokset:

kuvaajan lähde Roediger R. ja Karpicke J. 2006

5 minuutin päästä testatuista ne, jotka opiskelivat passiivisesti muistivat enemmän kuin aktiivisesti opiskelleet. Kyse oli luultavasti siitä, että lukemalla tekstiä kauemmin he saivat ahdattua lyhytaikaiseen muistiin enemmän asioita kuin aktiivisesti opiskelleet.

Kahden päivän ja viikon tauon jälkeen aktiivinen oppiminen kuitenkin osoitti tehokkuutensa passiiviseen nähden.

Tästä voidaan siis päätellä, että vaikka aktiivinen oppiminen saattaa haitata oppimista lyhyellä tähtäimellä, se parantaa muistamista pidemmällä tähtäimellä.

Metatutkimukset

Erilaisia tutkimuksia on nykyään julkaistu jo niin paljon, että että melkein mitä tahansa mielipidettä tukemaan voidaan löytää yksittäinen tutkimus. Tämän vuoksi tieteessä tehdään myös metatutkimuksia, joissa siis tutkitaan jostakin aiheesta tehtyjä lukuisia tutkimuksia ja luodaan niiden pohjalta laajoja yhteenvetoja.

Näin ollen metatutkimuksien tulokset ovat myös luotettavampia kuin yksittäiset tutkimukset.

Myös aktiivisesta oppimisesta on tehty metatutkimuksia.

Freeman ym. julkaisivat 2014 meta-analyysin, jossa tutkittiin aktiivisen oppimisen vaikutuksia luonnontieteiden ja matematiikan opiskelussa. Se analysoi 225 eri tutkimusta aiheesta ja osoitti, että aktiivinen oppiminen verrattuna perinteiseen opettamiseen vähensi yliopiston luonnontieteellisten kurssien reputtamismäärää 32%:sta 21%:iin opiskelijoista. Lisäksi se paransi opiskelijoiden suoritusta kokeissa 0,47 keskihajonta-yksikön verran.

Lisäksi 10 eri opiskelustrategiaa tutkinut Dunlosky ym. 2013 julkaisema metatutkimus kommentoi harjoittelukokeilla harjoittelua (joka on aktiivista oppimista) seuraavasti (vapaasti kääntäen):

Olemassa olevien tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että harjoittelukokeiden tekemisestä on paljon hyötyä … se hyödyttää kaikenikäisiä ja -kykyisiä opiskelijoita ja sen on osoitettu tehostavan opiskelijoiden suorituksia lukuisilla eri kriteereillä mitattuna.

Saman “on paljon hyötyä”-tuomion sai opiskelustrategioista aktiivisen oppimisen lisäksi ainoastaan aikavälikertaus.

Lue lisää: Aikavälikertaus – Kertaa kuin pro

Miksi aktiivinen oppiminen toimii?

Aktiivisen opiskelun tehokkuudessa on tietty loogisuus. Kokeessa pitää pystyä muistamaan paljon asioita. Tehokkain keino tähän valmistautumiseen on, no, muistamisen harjoittelu.

Jotkut teistä saattoivat pettyä, kun lukivat tämän. He toivoivat, että opiskeluun olisi olemassa jokin ihmeellinen salaisuus, jonka avulla se kävisi helpommaksi. Päinvastoin, harjoituskokeiden ja tehtävien tekeminen on paljon keskittymistä vaativaa kovaa työtä. Mutta juuri siinä sen tehokkuus piileekin.

Sen sijaan, että passiivisesti vain syöttää informaatiota aivoihin ja toivoo, että jokin siitä jäisi päähän, pitää muistamisen ja osaamisen eteen tehtävä töitä.

Mutta toisaalta, kun opiskelee tehokkaasti sen ajan mitä opiskelee, jää aikaa muuhun enemmän.

Miten opiskella aktiivisesti?

“Okei”, kuulen sinun sanovan, “harjoituskokeet on siis tärkeitä. Mutta mitä jos opettaja ei semmoisia antanut? Miten sitten pitäisi opiskella?”

Aktiivista oppimista voi soveltaa monella eri tavalla.

Yksi suosituimmista on muistikorttien käyttö. Siinä kortin eri puolille kirjoitetaan esimerkiksi termi ja sen määritelmä. Sitten kortit käydään läpi niin, että nähdessään termin opiskelija muistelee sen määritelmän. Sitten hän kääntää kortin ja tarkistaa, menikö oikein.

Lue lisää: Muistikortit – Opiskelijan salainen ase nopeaan oppimiseen

Toinen keino on muistiinpanojen tekeminen, mutta omasta muististaan.

Muistiinpanojen tekeminen ilman oppikirjaa pakottaa opiskelijan muistelemaan itse aiheen tärkeimpiä asioita. Lopuksi voi tarkastaa, mikä meni väärin ja mikä jäi puuttumaan, ja lisätä ne omiin muistiinpanoihinsa.

Lue lisää: Muistiinpanot jokaiseen tilanteeseen: eri menetelmien hyödyt ja haitat

Keinoja on monia, joten jokainen pystyy varmasti tekemään omasta opiskelusta aktiivisempaa.

Lue myös: Aktiivisen oppimisen sudenkuopat: 4 väärinymmärrystä ja miten välttää ne

Lähteet:

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Freeman, S. et al. (2014). Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics. PNAS, 111, 8410-8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: taking memory tests improves long-term retention. Psychological science17(3), 249–255. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

3 tärkeintä opiskelutekniikkaa

Liittymällä Opiskelukoulun sähköpostilistalle saat ilmaiseksi e-kirjan ”3 tärkeintä opiskelutekniikkaa, joita ei koulussa kerrota”!

Tietosuojaseloste

Opi enemmän ja nopeammin

Aktiivinen oppiminen on paras opiskelustrategia
Jaa tämä sivu:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Siirry sivun alkuun